La Fundació en xifres

D’acord amb el que es regula en la Llei de Transparència aprovada pel Parlament de Catalunya el passat desembre de 2014, quant a informació rellevant sobre el protectorat de les fundacions, la Fundació Real Club de Polo de Barcelona presenta tots aquells documents, que creu necessaris per establir una bona política de transparència i per què es pugui accedir a tota aquella informació que la justifiqui.

2020

  • Comptes anuals abreujats corresponents a l’exercici 2020 juntament amb l’informe d’auditoria de comptes anuals abreujats de la Fundació Real Club de Polo de Barcelona » veure

2019

  • Comptes anuals abreujats corresponents a l’exercici 2019 juntament amb l’informe d’auditoria de comptes anuals abreujats de la Fundació Real Club de Polo de Barcelona » veure

2018

  • Comptes anuals abreujats corresponents a l’exercici 2018 juntament amb l’informe d’auditoria de comptes anuals abreujats de la Fundació Real Club de Polo de Barcelona » veure
  • Estatuts Fundación Real Club de Polo de Barcelona » veure

2017

  • Comptes anuals abreujats corresponents a l’exercici 2017 juntament amb l’informe d’auditoria de comptes anuals abreujats de la Fundació Real Club de Polo de Barcelona » veure

2016

  • Comptes anuals abreujats corresponents a l’exercici 2016 juntament amb l’informe d’auditoria de comptes anuals abreujats de la Fundació Real Club de Polo de Barcelona » veure

2015

  • Comptes anuals abreujats corresponents a l’exercici 2015 juntament amb l’informe d’auditoria de comptes anuals abreujats de la Fundació Real Club de Polo de Barcelona » veure
2014
  • Comptes anuals abreujats corresponents a l’exercici 2014 juntament amb l’informe d’auditoria de comptes anuals abreujats de la Fundació Real Club de Polo de Barcelona » veure
Desplaça cap amunt