La Fundació en xifres

D’acord amb el que es regula en la Llei de Transparència aprovada pel Parlament de Catalunya el passat desembre de 2014, quant a informació rellevant sobre el protectorat de les fundacions, la Fundació Real Club de Polo de Barcelona presenta tots aquells documents, que creu necessaris per establir una bona política de transparència i per què es pugui accedir a tota aquella informació que la justifiqui.

2018

 • Balanç de situació Desembre de la Fundació Reial Club de Polo de Barcelona 2018 » veure
 • Comptes anuals abreujats corresponents a l’exercici 2018 juntament amb l’informe d’auditoria de comptes anuals abreujats de la Fundació Real Club de Polo de Barcelona » veure
 • Compte d’explotació de la Fundació Real Club de Polo de Barcelona. 2018 » veure
 • Patrocini, donacions i subvencions. 2018 » veure

2017

 • Balanç de situació Desembre de la Fundació Reial Club de Polo de Barcelona 2017 » veure
 • Comptes anuals abreujats corresponents a l’exercici 2017 juntament amb l’informe d’auditoria de comptes anuals abreujats de la Fundació Real Club de Polo de Barcelona » veure
 • Compte d’explotació de la Fundació Real Club de Polo de Barcelona. 2017 » veure
 • Patrocini, donacions i subvencions. 2017 » veure

2016

 • Patrocini, donacions i subvencions. 2016 » veure
 • Pressupost General 2016 » veure

2015

 • Informe especial de revisió del ‘compte justificatiu del projecte CSIO Barcelona. Fundació Real Club de Polo de Barcelona. 2015 » veure
 • Acord amb l’Institut Barcelona Esports de l’Ajuntament de Barcelona » veure
 • Balanç de situació Desembre de la Fundació Reial Club de Polo de Barcelona 2015 » veure
 • Compte d’explotació de la Fundació Real Club de Polo de Barcelona. 2015 » veure
 • Patrocini, donacions i subvencions. 2015 » veure
 • Comptes anuals abreujats corresponents a l’exercici 2015 juntament amb l’informe d’auditoria de comptes anuals abreujats de la Fundació Real Club de Polo de Barcelona » veure
 • Detall dels ingressos obtinguts el 2015 » veure
 • Patrocini 2015 » veure
 • Pèrdues i guanys 2015 » veure
 • Liquidació Pressupost 2015 » veure
 • Balanç de situació 2015 » veure
 • Auditoria 2015 » veure
2014
 • Compte d’explotació de la Fundació Real Club de Polo de Barcelona. 2014 » veure
 • Balanç de Situació de la Fundació Real Club de Polo de Barcelona. Desembre 2014 » veure
 • Comptes anuals abreujats corresponents a l’exercici 2014 juntament amb l’informe d’auditoria de comptes anuals abreujats de la Fundació Real Club de Polo de Barcelona » veure
 • Patrocini, donacions i subvencions. 2014 » veure
 • 93- 448 04 00
 • info@fundacionrcpb.com
 • Av Dr Marañon 19-31
  08028 - Barcelona

PROJECTE 2019

Newsletter